Výměníky tepla

Výměníky tepla mohou být vyrobeny jako vlásenkové s 1 trubkovnicí, zvonem a dělenou médiovou, (ať topnou nebo chladící), komorou, se 2 trubkovnicemi a plovoucí hlavou nebo s topným článkem uvnitř nádoby pro výrobu TUV ve velkém rozsahu. Podle ohřívaného nebo chlazeného média mohou být výměníky, (jak nádoba, trubkovnice i trubky), vyrobeny buď z oceli běžně legované pro takovýto účel nebo z vysokolegované oceli, většinou nerezové. Výměníky tepla jsou převážně zařízení tlaková. Pracovními médii mohou být látky průmyslové, ale převážně by se v tomto případě jednalo asi o vodu a páru různých teplot.

Script logo