Tlakové nádoby

V tomto případě se jedná o zařízení pro průmyslové použití. Jsou to vzduchojemy s kompresory, zařízení pracující s kapalinami, vývěvy, rozdělovače, slučovače. Jak pro běžné teploty, tak i pro teploty do 100 i více °C. Médiem mohou být látky netoxické i toxické, žíraviny, louhy, průmyslové látky. V zařízení proto nechybí armatury uzavírací, kontrolní a ochranné. Podle toho by bylo nutné užít pro výrobu příslušný materiál.

Script logo