Teplovodní kotle

Jedná se o zařízení vyrábějící teplou nebo horkou vodu pro vytápění domácností ale i průmyslových hal. Podle svého užití mají zařízení různé velikosti, od malých výkonů po velké. V tomto případě by se jednalo o zařízení asi tak do 50 až 100 kW. Zařízení pro vytápění horkou vodou pracuje s teplotou nad 100 °C a tedy musí být dimenzováno jako tlakové a tedy by se užívalo najpravděpodobněji v podnicích.

Script logo