Rošty

Kde je třeba z proudícího média - může to být jak kapalina tak i plynné médium - odstranit nebo odebrat jednotlivé části nebo částečky pevné hmoty, (mohou to být jak potřebné hmoty, tak i kaly), užívají se jakási síta, malá i velká, jednotlivá i složená, z běžné oceli i nerezová, různých tvarů i konstrukcí.

 

Script logo