Potrubí a tlumiče hluku

Potrubí může být buď kruhového nebo nekruhového průřezu. Kruhový průřez bývá většinou na kapaliny ale i páry. Nekruhový se užívá většinou na vedení vzduchu. Podle tlaku vedeného média má i potrubí různé tlouštky. Většinou postačí pro kruhové potrubí užití potrubí pro základní tlak 4 MPa. Vedený vzduch je téměř vždy nízkého tlaku a proto postačí tlouštka stěn do 1 mm. Podle vedeného média - a samozřejmě i podle přání zákazníka - se potrubí vyrábějí buď z běžné oceli, nebo z nerezavějící. Vzduchovody se vyrábějí většinou z pozinkovaného plechu, ale mohou být i nerezavějící v některých vizuálně exponovaných místech.

Tlumiče hluku mohou být různých velikostí podle množství média jimi proudících, u kterého má být tlumen jeho hluk - od malých, až po skutečně velké. Vzhledem k velikosti mohou být i skládané z jednotlivých menších tlumičů. Mohou být kruhové, bez jádra i s jádrem, ale i t.zv. kulisové. Kulisové jsou nekruhové, většinou obdélníkové a ve většině případů celý užitý tlumič je složený z více jednotlivých tlumičů - to proto, aby rychlost média v něm nebyla příliš vysoká. Tlumiče se užívají jak pro tlumení hluku v proudící vzdušnině, ale i ve spalinách spalovacích motorů a proudící páře.

Script logo