Nádrže mobilní i stacionární

Nádrže mobilní i stacionární

U nerezových nádrží se jedná téměř vždy o využití v potravinářském průmyslu. Specializojeme se na mobilní nádrže, které jsou umístěny na nákladních autech určených pro potravinářské kapaliny - pivo,  limonády, voda nebo mléko a jiné.

V případě stacionárních se jedná o nádrže které se nepřevážejí, ale jsou trvale umístěny v místě kde se kapalina v nich držená nějakým způsobem užívá. Ve většině případů je mají podniky. Mohou to být podniky různé a proto kapalina v nich držená může být pivo, limonády, voda, mléko, ale i kyseliny, louhy, průmyslové kapaliny, nečistoty, zkrátka vše. Podle toho také budou buď z nerezavějící oceli nebo z běžné oceli. Běžná ocel může být navíc kryta gumou, olovem, různými vhodnými materiály. Objemy takovýchto nádrží mohou být 100 litrů, ale i 5 000, 15 000 i více litrů. Kapaliny v nádržích mohou být drženy bez tlaku, nebo pod tlakem. Budou li drženy pod tlakem, musí být nádrž na tento tlak dimenzována a má pro tento účel i uzavírací, kontrolní a ochranné armatury.

Script logo